Wat is "(Lyme) Borrelliose" - Praktijk Hp Beaumont

Ga naar de inhoud

Wat is "(Lyme) Borrelliose"

Borreliose / ziekte van lyme
Wat is "(Lyme) Borreliose" - de definitie – overdrachtswege:

Overdracht van Borrelliose door muggen

De Borrelia worden voornamelijk door teken doorgegeven. Ook besmetting mogelijk door andere insecten zoals muggen, dazen en luizen, (dus alles wat bloed zuigt) maar ook seksuele overbrenging en een overbrenging van moeder naar kind  zijn mogelijk.

Na overdracht van het pathogeen ontstaan in 35% van de gevallen een rode kring op de injectieplaats (Erythema migrans). Na een paar dagen kan het pathogeen zich verspreiden over het hele organisme.

Borrelia bezit verschillende eigenschappen en vermogens om hun overleving in de gastheer te waarborgen, die van groot belang is voor het infectieproces, die altijd voor de gastheer negatief is.

Borrelia heeft de eigenschap om, om hun eigen as te draaien. Ze bewegen zich door deze draaiende beweging in het bloed en de weefselstructuur van hun gastheer. Ze kunnen veranderen, kunnen zichzelf camoufleren en ernstige gevolgen veroorzaken. Hun vermogen om te veranderen en het vermogen om het immuunsysteem van de gastheer te bedriegen, maken ze een slimme en verraderlijke vijand. Het is vergelijkbaar met het veroorzakende pathogeen van syfilis (Treponema pallidum). In vergelijking is het ook een helische bacterie en produceert symptomen die vergelijkbaar zijn met die van borreliose.


   

Terug naar de inhoud